Trang chủ » Thông tin, Đặc điểm và Hình ảnh giống lai Corgweiler